Z uwagi na zapewnienie odpowiednich kwalifikacji pracowników MZKP utworzono Centrum Szkoleniowe, które działa od 30 września 2019 r. na terenie zakładu w Zabrzu.

Głównym celem jest wdrożenie nowo przyjętych spawaczy i monterów do łatwiejszego i szybszego wdrożenia na wydziałach montażowych.

Centrum zakłada naukę od najprostszych elementów do bardziej złożonych podzespołów pod koniec szkolenia.

Standardowy okres szkolenia wynosi 4 tygodnie, w trakcie którego każdy z pracowników posiada umowę o pracę i orzymuje wynagrodzenie.