Nadzór spawalniczy jest prowadzony zgodnie z normą EN ISO 14731 przez Inżynierów Spawalników z odpowiednimi uprawnieniami. Wysoką jakość złączy spawanych uzyskujemy dzięki:

Wysokim kwalifikacjom personelu spawalniczego

  • 140 pracowników posiada uprawnienia zgodne z normą EN ISO 9606-1, m.in. 135-D P FW FM2 S t2 PF ml, 135-D P BW FM2 s12 PF ss nb, 135-D P BW FM2 S s12 PC ss nb,
  • szkolenia spawaczy prowadzone są w naszym Ośrodku Spawalnictwa, który posiada właściwe uprawnienia,

Stosowaniu odpowiednich technologii spawalniczych potwierdzonych certyfikatami

  • uprawnienia spawalnicze zgodnie z normą EN 1090-1 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2 w klasie EXC4,
  • uprawnienia spawalnicze zgodnie z normą EN ISO 3834-2 w zakresie spawania,
  • konstrukcji stalowych, maszynowych, dźwigów oraz pojazdów szynowych
    uprawnienia do produkcji pojazdów szynowych zgodnie z normą EN 15085,

Prowadzonemu nadzorowi sprzętu spawalniczego

  • wg procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnej z wymaganiami

 

Zgodnie z uzyskanymi certyfikatami zakład posiada uznania WPQR w zakresie materiałów grupy 1,2,3 oraz stali S1100QL i grubości od 3 do 100 mm.