Dane dla Akcjonariuszy

Kapitał zakładowy: 12 160 000 zł

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 12 160 000 zł

 

Ogłoszenie o osiągnięciu pozycji dominującej w Spółce

  • Ogłoszenie o osiągnięciu pozycji dominującej w Spółce

    Pobierz
  • Ogłoszenie o osiągnięciu pozycji dominującej w Spółce - MSiG

    Pobierz

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 28.02.2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres spółki:

MOSTOSTAL ZABRZE KONSTRUKCJE PRZEMYSŁOWE S.A.
ul. Mikulczycka 15
41-800 Zabrze

lub bezpośrednio na adres mailowy lub telefoniczny do Biura Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.:

joanna.pilipczuk@mz.pl tel. 32 3734215
izabela.flak@mz.pl tel. 32 3734 430

Rejestr akcjonariuszy

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. w dniu 30 kwietnia 2020 r. podjęło decyzję o wyborze Dom Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Poniżej treść podjętej uchwały.

Uchwała Nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe

Spółki Akcyjnej

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Zabrzu („Spółka”), na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1798 z dnia 2019.09.20) wybiera Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto bez zgłoszonych sprzeciwów, z 24320 (dwudziestu czterech tysięcy trzystu dwudziestu) akcji oddano ważne głosy, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 24320 (dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, następującym stosunkiem głosów:

– za uchwałą 24320 (dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia) głosów – co stanowi 100% oddanych głosów,

– przeciwko uchwale 0 (zero) głosów,

– wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Jednocześnie poniżej zamieszczamy informacje o wybranym podmiocie oraz Regulamin swiadczenia przez niego usług w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.

Regulamin Rejestru Akcjonariuszy:

https://www.bdm.pl/dokumenty/regulaminy

Tabela opłat i prowizji:

https://www.bdm.pl/dokumenty/tabele-oplat-i-prowizji

Informacja o podmiocie Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna:

  • Informacja o podmiocie Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna

    Pobierz