Możliwości Spółki w zakresie realizacji wyrobów przedstawiają się następująco:

 • średnia zdolność produkcyjna spółki ok. 700 ton miesięcznie,
 • przetwarzanie blach o maksymalnej grubości do 100 mm i maksymalnym ciężarze arkusza 10 ton oraz profili hutniczych o długości do 12 m,
 • maksymalne wymiary gabarytowe wykonywanych konstrukcji są uzależnione od warunków transportu samochodowego. Po uzgodnieniach związanych z organizacją transportu ponadgabarytowego istnieje możliwość montażu wyrobów o ciężarze do 22 ton i wymiarach gabarytowych 2,5 x 3,5 x 16 m,
 • tolerancja wykonania jest zgodna z normami EN obowiązującymi dla danego typu konstrukcji,
 • wykonywanie konstrukcji ze stali:
  wg EN 10025 (S235 – S355)
  wg EN 10025 – 6 (S690QL – S960QL)
  oraz nierdzewnych i kwasoodpornych.