Laboratorium Zakładowe posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia badań nieniszczących i niszczących.

Dzięki 40 letniej tradycji, wysoko kwalifikowanym specjalistom, nowoczesnemu sprzętowi do przeprowadzania badań oraz konkurencyjnym cenom Laboratorium ma uznaną markę wśród placówek o podobnym profilu działalności.

Personel posiada certyfikaty II-go stopnia wg EN 473 nadane przez TÜV Rheinland. Laboratorium prowadzi badania na potrzeby wewnętrzne spółki oraz dla klientów zewnętrznych.

Oferujemy następujący zakres badań:

badania nieniszczące,

 • badania radiograficzne,
 • rentgenowskie,
 • izotopowe z użyciem źródeł Se 75, Ir 192
 • badania ultradźwiękowe,
 • badania magnetyczno – proszkowe,
 • badania penetracyjne,
 • badania szczelności,
 • badania wizualne,
 • badania haków,
 • ultradźwiękowe pomiary grubości.

badania niszczące,

 • badania własności wytrzymałościowych i plastycznych materiałów,
 • statyczna próba rozciągania w temperaturze pokojowej,
 • próba udarności w temperaturze obniżonej i pokojowej,
 • statyczna próba zginania,
 • pomiary twardości stacjonarne i w terenie
 • badania metalograficzne,
 • badania makroskopowe.

badania powłok malarskich,

sprawdzanie przyrządów pomiarowych,

 • przyrządy suwmiarkowe,
 • przyrządy mikrometryczne,
 • poziomice budowlane,
 • kątowniki stalowe do 750 mm,
 • spoinomierze,
 • przymiary do 10 m.

Wszystkie badania prowadzimy zgodnie z wymaganiami norm oraz obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych.

Badania nieniszczące wykonujemy w Laboratorium i na obiektach w terenie.