Kontrola jakości prowadzona jest na każdym etapie realizacji wyrobu począwszy od dostaw materiału, przez kontrolę międzyoperacyjną po odbiór końcowy i zwolnienie wyrobu.

Większość pracowników kontroli jakości posiada uprawnienia TÜV II-go stopnia wg EN 473 w zakresie badań nieniszczących materiałów i spoin.

Ponadto w swojej strukturze organizacyjnej spółka posiada Laboratorium Zakładowe, posiadające uznania i certyfikaty do prowadzenia badań niszczących i nieniszczących oraz wzorcowania przyrządów pomiarowych.